Israel vs Sverige

Eftersom jag som kristen är inympad*) i Guds löften till Israel så är det en betydelsefull fråga för mig personligen hur jag förhåller mig till staten Israel, men också hur min nation förhåller sig.

Som individ möter jag i Sverige ett nyhetsflöde som ensidigt skuldbelastar Israel och som bortser från att det nutida Israel allt sedan sin tillkomst har haft att försvara sig mot omgivande nationer som vill beröva Israel dess rätt att existera.

Det är en sorg att regeringen Löfven ända sedan sin tillkomst varit så ensidig i förhållande till Israel. Även vi i Sverige har fått möta våld som riktar sig mot nationens säkerhet. Men det vi har mött är bara en västanfläkt mot de vindar av våld som Israel ständigt möter. Hur kan vi från vår trygga position vara ensidiga domare av nationen Israel? Jag har under mitt yrkesliv ofta varit delaktig i viktigt beslutsfattande för ett företag. Då är det inte svårt att föreställa sig den beslutssituation en israelisk statsminister hamnar i. Vilka beslut skulle jag ta i motsvarande situation? När existensen hotas.

Jag försvarar inte alla Israels politiska beslut, men allt måste ses i sitt sammanhang.

När jag startade hemsidan bonehuset.se så var jag i kontakt med den norske pastorn Emanuel Minos, numera hemma hos Herren. Han skrev en ingress till hemsidan och betonade samtidigt att ”du måste uppmana de kristna att be för Israel”. Jag har alltid haft detta med men kanske inte lyft fram det i den utsträckning jag borde gjort.

Det går en skiljelinje inom kristenheten. Det som kallas ersättningsteologin har långa rötter tillbaks i tiden och har påverkat kristenheten djupare än vad vi kanske förstår. Skiljelinjen handlar också om tilltron till Bibeln som Guds ord. Guds löften till Israel fullkomnas i Jesus och vi hedningar inbjuds i gemenskapen. Det innebär inte att löften har gått på export.

Under senaste århundradet har vi sett allt fler profetiska tilltal runt Israel blivit verklighet och även detta borde gjort oss eftertänksamma.

Inte kan jag begära att en profan regering ska tänka på detta vis. Av dem kan jag begära saklighet och inte ensidighet. Men som kristen har jag att ta ställning. Löpande i debatten och när jag på valdagen lämnar in min röstsedel.

Den som välsignar Israel får ta emot välsignelse. Men även omvänt gäller att vi missar välsignelse. Något som märks eller kommer att märkas.

Den 30 september (17.00 och 19.00) och den 1 oktober (11.00) har vi Israelhelg i Elimkyrkan i Simrishamn. Siegfried Luikert kommer att tala över ämnet ”För en tid som denna”

*) Rom 11:17  Men om nu några av grenarna har brutits bort, och du som är en vild olivkvist har blivit inympad bland dem och fått del av det äkta olivträdets näringsrika rot, 18 då ska du inte förhäva dig över grenarna. Om du förhäver dig ska du veta att det inte är du som bär roten utan roten som bär dig.
 

 Rom 11:24 För om du blev bortskuren från vildoliven som du av naturen tillhörde och mot naturen inympad i ett äkta olivträd, hur mycket lättare ska då inte de naturliga grenarna ympas in i sitt eget olivträd?


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.