Mannen i den trånga kostymen

Om du ser en man klädd i en alldeles för trång kostym så inser du att kostymen hindrar mannens kropp att röra sig på det vis kroppen var avsedd att röra sig på.

Den kristna kyrkoorganisationen eller samfundsorganisationen, ja faktiskt även det fria församlingsmönstret är sådana mänskliga kostymer som inte kan hänga med Guds församling i dess rörelser.

Kroppen definieras av att den har en förbindelse med huvudet som är Jesus Kristus.

På ett vis är det en utopi att kyrkan skulle verka helt oberoende av normala mänskliga sätt att organisera sig. Det viktiga är att inse att kostymen inte är kroppen, utan enbart en kostym.

Om en del av kroppen lider så lider hela kroppen säger aposteln Paulus. Detta är en bra test.

Hur agerar du och jag? Vill vi amputera den del av kroppen som inte verkar passa in i kostymen? Eller vänder vi oss till skräddaren för att få kostymen omsydd?

Berättelsen om Jerusalems tempel kan illustrera Guds sätt att samarbeta med människan. Gud ville inte ha ett tempel byggt, det var människan David som ville bygga templet. När så Davids son Salomo fick Guds tillstånd att bygga templet som kom Gud vid invigningen och fyllde templet med sin Ande och det blev en central plats i nationen. Det var inte templet i sig själv som var viktigt utan att människor i detta tempel fick möta Gud.

Så revs förlåten i templet itu när Jesus verk fullbordades på Golgata och den personliga relationen med Gud blev än tydligare.

Mitt i all mänsklig ofullkomlighet så verkar det fullkomliga. Mötet med Jesus är starten. Tillväxten sker i en varm gudsrelation. Redan när fröet såtts så börjar denna relation. Förakta inte det lilla. Vi sår och Gud står för växten.

Allt i det som kallas kyrka är inte en del av kroppen. Mänsklig kreativitet att skapa något som passar våra egna tankar och begär är sömnadskonst utan betydelse. Kroppen hänger alltid ihop med huvudet Jesus, gör den inte det är det en synvilla där sömnadskonsten förvillar oss.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.