Möten på vägen

”Hur ljuvligt det är att möta, på vägen till Jerusalem, en återlöst syskonskara när ensam man vandrar hem.”

Så lyder en gammal sång och insikten om hur sant detta är växer sig allt starkare i mig med åren. Plötsligt uppstår ett möte som berikar livet och sådana möten kommer ibland överraskande.

Mötet kan innehålla spontan glädje där jag känner igen den egna längtan efter helighet och Andens ledning. Dessa möten är lätta att ta till sig. Men mötet kan också innehålla svårigheter där jag igenkänner den mänskliga svagheten och att vi trots detta är syskon, allt genom Guds stora nåd. Ett sådant möte kan vara svårare att ta till sig.

På nätet möter jag domen över andra så tydligt. I enskilda debatter och i kampanjer. Men hur många publicerar de egna svagheterna lika tydligt som de annonserar andras. Nätets vilda västern.

I gamla vilda västernfilmer ville mobben lyncha den tilltänkte boskapstjuven och om det råkade gå lite för snabbt var inte så noga. Inte heller hann man utvärdera om det låg personliga motsättningar med i vågskålen. in i filmen steg så hjälten fram, han som upprätthöll lagens ordning och som fick de hetlevrade att acceptera att rättssäkerhet var grunden för det civiliserade samhället.

Tillbaks till det ljuva mötet där Andens gemenskap är så påtaglig. Dessa möten skapar liv och ger inspiration. En gång hade jag en profetisk dröm om många små lysande lägereldar i ett stort kargt, mörklagt landskap. Varje sådan ljuspunkt representerade Guds helighet och tillsammans utgjorde de ett ljusets nätverk i det stora mörkret.

För egen del ser jag att ett gemenskapens nätverk vuxit fram i mitt liv. Ljuspunkter som finns i olika kyrkor, i olika landsdelar, ja i olika länder. Varje enskilt möte är ofta kort, men så fullt av Andens liv. Vi träffas inte ofta med det är som om vi håller en ständig kontakt.

Detta är inte så konstigt om vi tänker på ett det är en och samme Ande som tagit sin boning i oss. Vi är den helige Andes tempel undervisar oss Bibeln. Det är inte olika små heliga andar som var och en bor i varje enskild människa. Ibland beter vi oss som om vi tror på en exklusiv helig ande, avdelad för vår egen lilla grupp. 

Låt oss inte bedröva den helige Ande. Låt oss söka efter Andens ledning och en gemenskap som övervinner det onda.

 

 

 

 

 

Typography is the art and technique

Typography is the art and technique of arranging type to make written language legible, readable and appealing when displayed. The arrangement of type involves selecting typefaces, point size, line length, line-spacing (leading), letter-spacing (tracking), and adjusting the space within letters pairs (kerning).

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.