Att tala ut löften

Att tala ut löften

För drygt en vecka sedan predikade jag och upplevde mig ledd av den helige Ande i predikan. Väl hemma på, på kvällen, så kom vemodet över mig. Jag visste att jag fått vara i funktion men ändå ställde jag mig frågan om vad jag håller på med. Sjuttiofem år gammal och lägger det mesta av min tid på Guds verk på en ort som till synes verkar ointresserad av att få höra Guds ord.

Nu är det så att jag från den stund kallelsen kom till mig så har jag upplevt starka löften om ett andligt genombrott. Ett tilltal som även handlar om hur min egen tjänst som förkunnare ska vara framöver. Klara löften om vad som ska inträffa. Visst är det så att en människa kan ägna sig åt önsketänkande, men det är inte så att jag ser mig själv som en speciellt framgångsrik människa, utan om något ska ske så är det helt klart ett stort Guds under.

Veckan efter vemodet så hade jag beslutat mig för att på ett speciellt sätt vara i bön och jag besökte flera orter i närområdet och deltog där i olika slags bönesamlingar.  I en av dessa samlingar gav en man, som inte känner mig särskilt väl, en profetisk hälsning till mig. Det märkliga var att han nästan ord för ord uttalade samma löften som Gud har talat till mig i mitt inre. Inklusive saker som ännu inte har blivit en verklighet.

Därför vill jag nu tala ut löften om ett andligt genombrott, människor som kommer till tro, människor som bli helade från sjukdomar, människor som bli befriade från starka bindningar. Jag vill också uttala löftet om ett team för verksamheten och för bönetjänsten, vägar till förkunnelse på olika platser, dörrar som Herren själv ska öppna. Det handlar om små orter och någon gång även större orter, i Sverige och i andra länder. En verksamhet som inte märks i de stora sammanhangen men som trots detta kanaliserar Guds kraft på det sätt som han vill.

Det jag nu skrivit är ganska främmande för mig att skriva och jag skriver det med bävan, men jag har starkt inom att jag måste uttala dessa löften högt.

Ett svar på ”Att tala ut löften”

 1. Det är många som rättfärdigar otro i stället för att tala ut löften.
  Ord skapar, talar vi ut otro så skapar vi otro. Nej vi måste tala ut Guds löften över oss. Vi kan bara få en tro som försätter berg om vi talar ut Guds löften. Allt vad vi binder skall vara bundet. Det står ”allt”. Hur skall vi kunna få en stark tro om vi tror på en lynnig Gud som gör under ”ibland”.

  ”Löftena kunna ej svika, Nej, de stå evigt kvar:
  Jesus med blodet beseglat Allt, vad han lovat har.
  Himmel och jord må brinna, Höjder och berg försvinna,
  Men den som tror skal finna, Löftena de stå kvar.”

  Det vi delar till varandra skall ju ha en uppgift 1 Kor 14:26
  ”Men allt skall syfta till att bygga upp” att tala ut otro bygger inte upp. Nej vi skall tala ut Guds löften över oss, vi måste ta tillbaka vad vi är i Kristus och tala ut det över oss.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.