De två träden

Vid min promenad genom den skånska landskapet stötte jag på två pilar i en pilevall. Den ena var gammal, ihålig, och det var svårt att förstå att det fortfarande kunde grönska. Det andra stod tätt intill, helt säkert planterat för att bli en ersättning till det äldre trädet.

Bladen hade fallit av båda träden men jag kunde se att det äldre trädet hade haft rikligt med grenar och så även det yngre.

Jag använde bilden i min predikan i söndags. I en parentes. Trots intrycket av svaghet så transporterar det gamla trädet de ämnen som behövs för att grenarna ska grönska. Jesus sa till den samaritiska kvinnan i Sykar: den som dricker det levande vattnet ska inte törsta mer. Från det inre ska en källa strömma fram. Detta är en verklighet som vi lever i oavsett om vi är åldriga urholkade träd eller nyplanterade tunnare träd.

Vi hade en besökare i gudstjänsten som tidigare aldrig besökt denna typ av kyrka. Denne besökare upplevde något speciellt i rummet och på en direkt fråga om när detta inträffade så visade det sig att det var under stunden av förbön. Det är så vi önskar ha det; Guds närvaro i gudstjänsterna. En välsignelse som är större än allt vad vi gör. Ett levande vatten som strömmar fram.

Men vi upplevde en stark välsignelse även under predikan och sång – en väckelseatmosfär. Vad är på gång?

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.