Gräv djupt i kända brunnar!

På bilden ser du min nya Bibel. Den är inköpt med tilltalet; starta något nytt, fördjupa dig i skriften, låt mig leda dig till djupa källor.

Investeringen gjordes och så fick jag nästan samma belopp från en närstående som gåva. ”Sponsrad fördjupning”.

Profeten Sakarja ger en viktig hälsning till det judiska folket vid den tiden, cirka 500 år för Kristus, men också en hälsning till oss som vill bygga upp vår tids tempel, den helige Andes tempel i den stora församlingen.

Templet då var raserat och skulle byggas upp. Är vårt tempel raserat? Så ser jag det. Ett uppbyggt tempel står för guds härlighet klart manifesterat mitt i samhället. Är templet raserat så betyder det att andra andliga krafter tagit kontrollen.

Jag hör Sveriges utbildningsminister tala om en neutral skola där barnen tar emot information för att senare i sitt liv fritt välja livsåskådning och tro. En utopi som grundar sig på att det finns en åsiktsneutralitet. Sanningen, som jag ser det, är att barnen uppfostras i en ateistisk grundvärdering och att de senare behöver få sina ögon öppnade för andliga sanningar.

Min mors förböner var den kraft som fick mina ögon att öppnas för att det finns en andlig sanning att upptäcka. Jag är evigt tacksam för detta. Av egen kraft var jag bara ifrågasättande och högmodig. Jag visste bäst fram till den punkt där jag fick kapitulera.

Detta ger mig ett hopp om att mina egna böner också ska få ett svar. Under alla år av uppror mot Gud så argumenterade aldrig mina föräldrar, men de bad och bönens makt är stor.

Serubbabel var ansvarig för uppbyggandet av templet vid en tid då ingen vågade bygga på templet. Han fick denna hälsning från profeten Sakarja: ”Varken genom styrka eller makt, utan genom min Ande, säger Herren Sebaot. Vem är du, du stora berg? Inför Serubbabel ska du bli jämn mark, och han ska föra fram slutstenen under höga rop: Nåd, nåd över den!” och längre fram ”För vem föraktar den ringa begynnelsens dag?”

Mitt i en tid av upproriskhet mot Guds sanningar, och en tid av teologisk krigföring vill jag endast lyfta fram Jesus som världens frälsare. Något annat budskap har jag inte fått att föra fram. I detta söker jag gemenskap med alla som vill göra detsamma oavsett i vilken tradition de finns.

”En ringa begynnelse” finns i alla sammanhang jag mött. Detta sammanhang består av människor som längtar och ber, ja ropar till Gud om nåd över nationen. Ofta en liten grupp som inte nöjer sig med det utslätande.

När jag står på tunnelbanestationen och ser det budskap som riktas mot mig, så verkar upproret stort som det största berg. Budskap i konst och budskap i reklam som trotsigt formar sig till ett berg. Vem är du, du stora berg? Oavsett ska du bli jämn mark.

Ett svar på ”Gräv djupt i kända brunnar!”

  1. Har precis hittat denna plats. Letade efter var det står om någon som var förebedjare för präst. Kan det vara Serubbabel?
    Har nu vbf till man som ber för många. Har ung präst i min närhet. I gudstjänst helt Guds man. Men han ser annan mänsklig väg till världens räddning. Som jag ser det omöjligt att förena! Bara Gud själv kan gör det klart för honom. Bed gärna för honom o andra präster som är särskilt utsatta i vår tid.
    Hälsningar Mirjam 81 år

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.