Sträck dig framåt

Ett jobbigt tilltal

”Glöm allt du varit med om tillsammans med mig och vänd dig mot det som nu sker och som ska komma. När du talar om det som varit vill du bekräfta dig och din livsvandring, när du sträcker dig framåt är det mig och det jag vill göra som ska bekräftas”.

Som en äldre man är det naturligt att tala minnen och visst finns det minnen som är betydelsefulla för mig. Men inte i samma grad för min omgivning. Den kollektiva kristna erfarenheten av vad Gud gör i enskilda människors liv är viktig och mycket intressant. Därför är vittnesbördet viktigt att hålla vid liv.

Skillt från detta är att ha blicken riktat bakåt, mot det som varit och ideligen dra upp det som tidigare skett. Det var nog det korrigeringen handlade om.

Vi är inne  en spännande tid, så låt oss ha förväntningar på vad Gud gör och vad Han ska göra. Ödmjuka oss, lyssna och låta oss ledas till handlingar som är ledda av den helige Ande. Samma evangelium, en sann Bibel att inspireras av, men samtidigt; nya vägar för en ny tid.