Djup längtar till djup

Under senare tid har en stark längtan tornat upp sig inom mig på nytt.

 

Önskan att helt stå till Herrens förfogande har varit tydlig i mitt liv under de tjugosex år som förflutit sedan jag på nytt mötte Herren. De som är nära i mitt liv måste märkt detta, men allt i en människas liv syns inte på ytan.

Varför då denna starka känsla av att det finns mycket mer att få. Vill du så ger Gud, eller hur?

I en predikan nyligen hörde jag: ”Säg inte att du har kamp med Gud. Det är dig själv du har kamp med, Gud är alltid redo”. (min sammanfattning)

Kanske sant, men jag vill lägga till något. Gud älskar att vara i relation med levande människor – inte med andliga robotar. Han vill möta människan där den finns, mitt i det som människan har problem med och han vill frigöra människan till ett rikare liv i en innerlig gudsrelation.

Jag har läste en del böcker om/av s.k. helgelse-predikanter från början av 1900-talet. Det är svårt att placera in denna förkunnelse i dagens svenska kristenhet, oavsett vilken etikett som kyrkan har.

Beror detta på att undervisningen var felaktig, eller på att vår kristenhet anpassat sig efter tidsandan? Jag skulle snabbt komma med det svar jag har inom mig, men avstår från detta. Måste först pröva hur starkt tidsandan påverkat mig själv.

Herren har tänt ett djup inom mig och detta djup ropar högt för att föras in i ett än större djup. Ett djup som jag anar när jag läser bibeltexterna. Herrens ord om vad som ska ske i lärjungarnas spår är enorm.

Jag längtar starkt efter tysta under, sådana som bara sker och bekräftar Herrens storhet. Aldrig någonsin ropade Herrens själv ut i megafon vad han skulle göra. Han bara mötte människor och under skedde. Så vill jag att det ska vara även i mitt sammanhang.

Undervisning om helgelse är viktig, men inte så vanlig. Man kan inte ta sig helgelse. Helgelse är ett resultat av gemenskapen med den helige Ande under livsvandringen. Men jag har att vårda vilka beslut jag tar eftersom den helige Ande aldrig kör över mina egna beslut i mitt liv. Mina beslut är avgörande för i vilken omfattning jag kan bli brukad.

En bra början är att erkänna oförmågan att fatta rätt beslut och ägna mycket tid åt att noga lyssna till vad den helige Ande säger. Under bibelläsning, under bön, under åkallan och under fasta så öppnas ditt inre för att möta djupet i Herren.

Källan finns inom dig, den helige Ande finns inom dig. Från ditt inre strömmar den.

”Men den som dricker av det vatten jag ger honom ska aldrig någonsin törsta. Det vatten jag ger blir en källa i honom med vatten som flödar fram till evigt liv.” (Joh 4:14)

 Detta bibelord talar om en naturlig resurs i den kristnes liv som strömmar mitt i vår vardag.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.