Den lågmälda sanningen

Ett nytt år börjar. Det kan innebära att allt fortsätter som vanligt men det kan också innebära något helt nytt. Ett spännande äventyr kan finnas runt hörnet.

När jag nyårsaftonen 1993 lade huvudet på kudden för nattens sömn så hade jag ingen aning om att ett nytt kapitel i mitt liv väntade mig. Men redan nästa dag fick jag en personlig gudsupplevelse som skakade om hela mitt liv och en ny vandring började. Inom några veckor fanns jag regelbundet i bön, ja varje vardagsmorgon gick jag med glädje till kyrkans tidiga morgonbön. Ett nytt spännande liv hade börjat. Det var inte bara att vi bad – vi fick vara med om bönesvar. Övernaturliga ingripanden.

Paulus säger i Andra Korinterbrevet att ”denna skatt har vi i lerkärl, för att den väldiga kraften skall vara Guds och inte komma från oss”.

Det handlar om en väldig kraft som du och jag kan få vara med att förmedla till andra människor men inte för vår egen bekräftelse.

Det kan inspirera och glädja, ja bygga upp tro, när vi får ta del om berättelser om Guds under. Berättade sakligt och väl underbyggt.

Sådana upplevelser önskar jag få förmedla under det årtionde som nu inleds. Det är upp till Herren om detta blir verklighet. Insikten om att vara ett enkelt lerkärl, dessutom ett lerkärl med ett flertal sprickor, denna insikt blir bara starkare med åren. Men det finns många exempel på svaga lerkärl som får vara till rik välsignelse i kyrkohistorien, så varför inte.

Är du allergiskt mot något ord? Själv är jag allergisk mot ordet ”koncept” när det används inom kristna sammanhang. Jag vill påstå att lyckade koncept blir kyrkans undergång om de inte är förankrade i ett rikt böneliv inom församlingen. När ”Alpha-konceptet” växte fram i Holy Trinity Brompton så vet jag att varje Alphagrupp stöddes av en grupp bedjare. Hur många Alpha-kurser i vårt land har ett sådant bönestöd? Jag tror på Alpha-kurser men inte som ett koncept.

I min egen lilla församling så söker vi den helige Andes ledning för ett andligt genombrott i vårt närområde. Men tänk om det inte sker i just vår gemenskap utan i en grannförsamling?

Ska vi då vara besvikna? Nej bort denna tanke! Det handlar inte om vårt ego som individer eller grupp, det handlar om Guds kraft verksam för att människor ska bli frälsta, befriade och helade. Upprättade till ett liv i en rik gudsgemenskap.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.