Bönerummet

Ett bönerum på nätet.

En morgon vaknade jag med en intensiv längtan efter bönegemenskap. Ett böneämne präglade hela mitt inre. O vad jag önskade att jag just då var med i ett böne-team, där flera var med och bar. Så föddes tanken om ”Bönerummet på nätet”.

Det finns så många rum skapade på nätet. Rum fyllda av alla slags aktiviteter. Här är en öppen inbjudan att stiga in i ett bönerum, ett rum på nätet reserverat för bön. Jag kommer att lyfta fram frågor som är aktuella för mig, du kan sända in böneämnen genom att sända e-post till borge@bonehuset.se

Aktuellt i bönerummet på nätet:

Under våren 2018 har jag flera gånger varit i kontakt med en kvinna som kämpar med ett mörker i sitt liv trots att hon står mitt i livets all omsorg.
Vi ber om ljusets genombrott i hennes liv.