Djup längtar till djup

Under senare tid har en stark längtan tornat upp sig inom mig på nytt.

 

Önskan att helt stå till Herrens förfogande har varit tydlig i mitt liv under de tjugosex år som förflutit sedan jag på nytt mötte Herren. De som är nära i mitt liv måste märkt detta, men allt i en människas liv syns inte på ytan.

Varför då denna starka känsla av att det finns mycket mer att få. Vill du så ger Gud, eller hur?

I en predikan nyligen hörde jag: ”Säg inte att du har kamp med Gud. Det är dig själv du har kamp med, Gud är alltid redo”. (min sammanfattning)

Kanske sant, men jag vill lägga till något. Gud älskar att vara i relation med levande människor – inte med andliga robotar. Han vill möta människan där den finns, mitt i det som människan har problem med och han vill frigöra människan till ett rikare liv i en innerlig gudsrelation.

Jag har läste en del böcker om/av s.k. helgelse-predikanter från början av 1900-talet. Det är svårt att placera in denna förkunnelse i dagens svenska kristenhet, oavsett vilken etikett som kyrkan har.

Beror detta på att undervisningen var felaktig, eller på att vår kristenhet anpassat sig efter tidsandan? Jag skulle snabbt komma med det svar jag har inom mig, men avstår från detta. Måste först pröva hur starkt tidsandan påverkat mig själv.

Herren har tänt ett djup inom mig och detta djup ropar högt för att föras in i ett än större djup. Ett djup som jag anar när jag läser bibeltexterna. Herrens ord om vad som ska ske i lärjungarnas spår är enorm.

Jag längtar starkt efter tysta under, sådana som bara sker och bekräftar Herrens storhet. Aldrig någonsin ropade Herrens själv ut i megafon vad han skulle göra. Han bara mötte människor och under skedde. Så vill jag att det ska vara även i mitt sammanhang.

Undervisning om helgelse är viktig, men inte så vanlig. Man kan inte ta sig helgelse. Helgelse är ett resultat av gemenskapen med den helige Ande under livsvandringen. Men jag har att vårda vilka beslut jag tar eftersom den helige Ande aldrig kör över mina egna beslut i mitt liv. Mina beslut är avgörande för i vilken omfattning jag kan bli brukad.

En bra början är att erkänna oförmågan att fatta rätt beslut och ägna mycket tid åt att noga lyssna till vad den helige Ande säger. Under bibelläsning, under bön, under åkallan och under fasta så öppnas ditt inre för att möta djupet i Herren.

Källan finns inom dig, den helige Ande finns inom dig. Från ditt inre strömmar den.

”Men den som dricker av det vatten jag ger honom ska aldrig någonsin törsta. Det vatten jag ger blir en källa i honom med vatten som flödar fram till evigt liv.” (Joh 4:14)

 Detta bibelord talar om en naturlig resurs i den kristnes liv som strömmar mitt i vår vardag.

Intellektuell kamp?

I dag läste jag ett provkapitel på en bok av en kristen filosof. Den handlade om ateism och om dåliga argument i dialogen mellan ateister och kristna. Kapitlet avslutades med uppmaningen om en sansad dialog om livets kanske viktigaste fråga och att överlämna slogan-dialoger åt fundamentalisterna. På båda sidor tolkar jag det.

Är jag fundamentalist om jag inte ser tro som en form av intellektuell dialog, utan mer som en relation som öppnas?

En mig närstående kom att konfronteras med frågeställningen runt Gud i och med att jag plötsligt fick en gudsupplevelse och kom till tro. Personen i fråga beslöt sig för att pröva alla argument grundligt. Lyfta på varje sten.

Resultatet beskriver jag som att hjärtat blev frälst på tre månader, men huvudet behövde tre år för att övertygas. Övertygelsen efter tre år kom genom ett påtagligt under. Inte genom ett intellektuellt argument.

För egen del uppmanade den helige Ande mig att inte alls försöka påverka den process som pågick, så jag besvarade bara frågor när de kom.

Ordet frälst kan vara främmande för icke troende. Frälst betyder räddad, d.v.s. ta emot ett evigt liv genom en gudomlig nåd. Syndernas förlåtelse. I praktiken märks detta genom att ett innerligt gudsförhållande uppstår. I det fall jag relaterar till var förändringen påtaglig redan innan övertygelsen fanns.

När inträffade frälsningsögonblicket? Jag hävdar vid den första tidpunkten. Och varför? Jo för att en relation med Gud hade uppstått.

Det sägs att ateisten CS Lewis blev troende genom en intellektuell process och att han i sin tur fått föra andra till tro genom argumenten i sina böcker. Så är det säkert eftersom den intellektuella dialogen är helt dominerande i vissa människors liv. Gudsrelation kan då först uppstå efter en avslutat intellektuell kamp. Eller?

Jag har en svaghet för filosofi. Lyssnar gärna på samtal om filosofi i TV. Sådana finns att lyssna till på udda TV-kanaler, som Axess TV. Jag har respekt för människors försök att förklara en komplicerad verklighet. Som troende slår det mig att i det ögonblick jag tillåter tanken ”att Gud existerar” så fylls förklaringsmodellerna med ett helt annat innehåll.

Men mitt möte med Gud, genom Jesus, var lika enkelt som att en dörr öppnades och en person steg in i mitt rum. In i mitt liv.

PS Vill inte att du ska tro att jag nedvärderar apologeternas uppgift. Vill bara tala om att mötet med Gud kan vara mycket okomplicerat och att denna enkelhet inte är något att skämmas för. DS

Mitt i strömmen

Ensam på mitt kontor i kyrkan skriver jag. Den senaste månaden har jag fått vara med om många uppmuntrande händelser och hälsningar. Genom det som skett känner jag mig uppmuntrad i min tjänst, bekräftad i att kallelsen. Det är inte självklart att börja gå en helt ny väg efter de sjuttio, även om Moses var åttio när han startade sin egentliga uppgift.

Hur är det. Var den kallelse jag upplevde som sextonåring en kallelse som gällde de sena åren i mitt liv? Gud måste ha känt till att den unge mannen, blyg och skadad av mobbing, inte skulle våga ta detta steg som han talade om till i mitt inre.

Långt senare, när jag återkommit till tro, bad jag tillsammans med min pastor en dag. Han bad om förkunnare som skulle våga stiga ut till nationens försvar och jag förstår att han bad för unga människor som skulle överlåta sina liv för detta. Inom mig själv bad jag; Herre jag kan inte bli ung igen, men jag skulle önska att det var möjligt att få betyda något för att vår nation åter igen ska få uppleva en väckelse.

Nu upplever jag att mitt liv fått denna inriktning. Är oerhört förväntansfull inför vad som ska ske. Det är märkligt att Gud väljer de svagaste redskapen för att gå hans ärenden, men historien bekräftar detta gång på gång. Så jag är i gott sällskap.

Tro inte att jag påstår att min tjänst skulle vara speciellt unik. Jo förresten, alla tjänster som Gud kallar till är unika, eftersom Gud inte använder sig av robotar utan människor. Jag menar jag är en endast liten del av det som ska ske i Sverige, men det är viktigt att ta hans kallelse på allvar. Det handlar inte om att fylla en funktion i en social gemenskap, även om församlingen är en social gemenskap. Nej det handlar om att inta ny mark, eller kanske återta förlorad mark. Att Han sänt mig till en av de regioner i Sverige som traditionellt bedöms som hårda saknar betydelse. Segern är Herrens och hans makt är utan gräns.

Församlingens medvetna och ihärdiga bön banar väg för att gamla murar ska rasa. De har stått länge och ser gedigna ut, men de ska rasa.

Vid bönekonferensen i Hässleholm i början av februari fick jag en vacker bild. Jag såg Skåne som en stor dal i en öken. Inte mycket till liv. Men så fick jag en insikt. Där nere i sanden låg tusentals med frön, sådda under en lång tid, och de väntade bara på regnet som kommer att komma och som får alla dessa frön att blomma upp till en grönskande dal.

 

Bilden är tagen av Peter Hägg alldeles innan den första dopförrättning jag fått hålla, men inte den sista hoppas jag.

 

 

Sträck dig framåt

Ett jobbigt tilltal

”Glöm allt du varit med om tillsammans med mig och vänd dig mot det som nu sker och som ska komma. När du talar om det som varit vill du bekräfta dig och din livsvandring, när du sträcker dig framåt är det mig och det jag vill göra som ska bekräftas”.

Som en äldre man är det naturligt att tala minnen och visst finns det minnen som är betydelsefulla för mig. Men inte i samma grad för min omgivning. Den kollektiva kristna erfarenheten av vad Gud gör i enskilda människors liv är viktig och mycket intressant. Därför är vittnesbördet viktigt att hålla vid liv.

Skillt från detta är att ha blicken riktat bakåt, mot det som varit och ideligen dra upp det som tidigare skett. Det var nog det korrigeringen handlade om.

Vi är inne  en spännande tid, så låt oss ha förväntningar på vad Gud gör och vad Han ska göra. Ödmjuka oss, lyssna och låta oss ledas till handlingar som är ledda av den helige Ande. Samma evangelium, en sann Bibel att inspireras av, men samtidigt; nya vägar för en ny tid.

 

Gräv djupt i kända brunnar!

På bilden ser du min nya Bibel. Den är inköpt med tilltalet; starta något nytt, fördjupa dig i skriften, låt mig leda dig till djupa källor.

Investeringen gjordes och så fick jag nästan samma belopp från en närstående som gåva. ”Sponsrad fördjupning”.

Profeten Sakarja ger en viktig hälsning till det judiska folket vid den tiden, cirka 500 år för Kristus, men också en hälsning till oss som vill bygga upp vår tids tempel, den helige Andes tempel i den stora församlingen.

Templet då var raserat och skulle byggas upp. Är vårt tempel raserat? Så ser jag det. Ett uppbyggt tempel står för guds härlighet klart manifesterat mitt i samhället. Är templet raserat så betyder det att andra andliga krafter tagit kontrollen.

Jag hör Sveriges utbildningsminister tala om en neutral skola där barnen tar emot information för att senare i sitt liv fritt välja livsåskådning och tro. En utopi som grundar sig på att det finns en åsiktsneutralitet. Sanningen, som jag ser det, är att barnen uppfostras i en ateistisk grundvärdering och att de senare behöver få sina ögon öppnade för andliga sanningar.

Min mors förböner var den kraft som fick mina ögon att öppnas för att det finns en andlig sanning att upptäcka. Jag är evigt tacksam för detta. Av egen kraft var jag bara ifrågasättande och högmodig. Jag visste bäst fram till den punkt där jag fick kapitulera.

Detta ger mig ett hopp om att mina egna böner också ska få ett svar. Under alla år av uppror mot Gud så argumenterade aldrig mina föräldrar, men de bad och bönens makt är stor.

Serubbabel var ansvarig för uppbyggandet av templet vid en tid då ingen vågade bygga på templet. Han fick denna hälsning från profeten Sakarja: ”Varken genom styrka eller makt, utan genom min Ande, säger Herren Sebaot. Vem är du, du stora berg? Inför Serubbabel ska du bli jämn mark, och han ska föra fram slutstenen under höga rop: Nåd, nåd över den!” och längre fram ”För vem föraktar den ringa begynnelsens dag?”

Mitt i en tid av upproriskhet mot Guds sanningar, och en tid av teologisk krigföring vill jag endast lyfta fram Jesus som världens frälsare. Något annat budskap har jag inte fått att föra fram. I detta söker jag gemenskap med alla som vill göra detsamma oavsett i vilken tradition de finns.

”En ringa begynnelse” finns i alla sammanhang jag mött. Detta sammanhang består av människor som längtar och ber, ja ropar till Gud om nåd över nationen. Ofta en liten grupp som inte nöjer sig med det utslätande.

När jag står på tunnelbanestationen och ser det budskap som riktas mot mig, så verkar upproret stort som det största berg. Budskap i konst och budskap i reklam som trotsigt formar sig till ett berg. Vem är du, du stora berg? Oavsett ska du bli jämn mark.

De två träden

Vid min promenad genom den skånska landskapet stötte jag på två pilar i en pilevall. Den ena var gammal, ihålig, och det var svårt att förstå att det fortfarande kunde grönska. Det andra stod tätt intill, helt säkert planterat för att bli en ersättning till det äldre trädet.

Bladen hade fallit av båda träden men jag kunde se att det äldre trädet hade haft rikligt med grenar och så även det yngre.

Jag använde bilden i min predikan i söndags. I en parentes. Trots intrycket av svaghet så transporterar det gamla trädet de ämnen som behövs för att grenarna ska grönska. Jesus sa till den samaritiska kvinnan i Sykar: den som dricker det levande vattnet ska inte törsta mer. Från det inre ska en källa strömma fram. Detta är en verklighet som vi lever i oavsett om vi är åldriga urholkade träd eller nyplanterade tunnare träd.

Vi hade en besökare i gudstjänsten som tidigare aldrig besökt denna typ av kyrka. Denne besökare upplevde något speciellt i rummet och på en direkt fråga om när detta inträffade så visade det sig att det var under stunden av förbön. Det är så vi önskar ha det; Guds närvaro i gudstjänsterna. En välsignelse som är större än allt vad vi gör. Ett levande vatten som strömmar fram.

Men vi upplevde en stark välsignelse även under predikan och sång – en väckelseatmosfär. Vad är på gång?

 

 

Att tala ut löften

Att tala ut löften

För drygt en vecka sedan predikade jag och upplevde mig ledd av den helige Ande i predikan. Väl hemma på, på kvällen, så kom vemodet över mig. Jag visste att jag fått vara i funktion men ändå ställde jag mig frågan om vad jag håller på med. Sjuttiofem år gammal och lägger det mesta av min tid på Guds verk på en ort som till synes verkar ointresserad av att få höra Guds ord.

Nu är det så att jag från den stund kallelsen kom till mig så har jag upplevt starka löften om ett andligt genombrott. Ett tilltal som även handlar om hur min egen tjänst som förkunnare ska vara framöver. Klara löften om vad som ska inträffa. Visst är det så att en människa kan ägna sig åt önsketänkande, men det är inte så att jag ser mig själv som en speciellt framgångsrik människa, utan om något ska ske så är det helt klart ett stort Guds under.

Veckan efter vemodet så hade jag beslutat mig för att på ett speciellt sätt vara i bön och jag besökte flera orter i närområdet och deltog där i olika slags bönesamlingar.  I en av dessa samlingar gav en man, som inte känner mig särskilt väl, en profetisk hälsning till mig. Det märkliga var att han nästan ord för ord uttalade samma löften som Gud har talat till mig i mitt inre. Inklusive saker som ännu inte har blivit en verklighet.

Därför vill jag nu tala ut löften om ett andligt genombrott, människor som kommer till tro, människor som bli helade från sjukdomar, människor som bli befriade från starka bindningar. Jag vill också uttala löftet om ett team för verksamheten och för bönetjänsten, vägar till förkunnelse på olika platser, dörrar som Herren själv ska öppna. Det handlar om små orter och någon gång även större orter, i Sverige och i andra länder. En verksamhet som inte märks i de stora sammanhangen men som trots detta kanaliserar Guds kraft på det sätt som han vill.

Det jag nu skrivit är ganska främmande för mig att skriva och jag skriver det med bävan, men jag har starkt inom att jag måste uttala dessa löften högt.

För personlig?

Ibland undrar jag om jag är för personlig i mitt skrivande. Det finns så många bloggar som skriver om tro ur teologiskt perspektiv, så en blogg med personligt vittnesbörd kan inte skada.

Det personliga vittnesbördet har rötter ända tillbaks till de första lärjungarna. De berättade helt enkelt om vad de varit med om under sin vandring tillsammans med Jesus. Samma sak försöker jag göra.

Grunden för vittnesbördet är den egna omvändelsen till tro. Att vittna i en domstol är en samhällelig plikt. Att vittna om sin tro är en naturlig följd av omvändelsen. Om jag vågar berätta om min tro så växer min egen tro samtidigt. Jag kommer in i Guds sammanhang.

Vi är kallade till att berätta om vår tro, att evangelisera kallas det. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn  och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar intill tidens slut.”

I ett vetenskapligt TV-program konstaterade programledaren ”det går inte vetenskapligt att bevisa att det finns en gud och det går inte heller att bevisa att det inte finns en gud. Kan vi inte nöja oss med detta.”

Om tro handlade om en filosofisk övertygelse så visst kunde jag nöja mig med att konstatera att vi har olika filosofiska uppfattningar. För min egen del har jag inget behov av att ”få rätt” i det filosofiska resonemanget. Jag skulle ha ett mycket lugnare liv om jag nöjde mig med att vara en pensionär som lever i ett välfärdssamhälle.

Dock är detta inte möjligt för mig, för inom mig brinner en eld att alla människor ska få möta Jesus och komma in i ett personligt gudsförhållande. Redan från skapelsens början var den djupa relationen med människan Guds avsikt och vi mår som bäst när vi kommer in i en sådan relation. Jag hoppas du förstår att för mig går det inte att vara tyst om att det finns ett annat liv att leva för den som vill ta emot Guds gåva.

Jag kan inte bevisa att Gud skapade världen, lika lite som någon annan kan bevisa att han inte gjorde det. Min övertygelse är att om och när forskningen så småningom når fram till sanningen i de existentiella frågorna så möter de Gud. Bibeln säger att vi ser som i en spegel när vi söker Guds ansikte och då måste vi tänka på att speglar vid en tid Bibeln skrevs inte hade samma skärpa som nutida speglar.

Denna min övertygelse har sin grund i mitt eget gudsmöte och den fortsatta vandring i tro som blev följen av detta möte. Vad som hände då och vad som fortfarande sker kan jag inte sortera bort som inbillning.

Senast i går fick jag en profetisk hälsning från en man som inte känner mig. Han kom med ett tilltal som berörde ett antal frågeställningar som jag nämnt för Gud under bön och som är mycket viktiga för min fortsatta tjänst som förkunnare. Så precis och personlig är gudsrelationen.

 

Möten på vägen

”Hur ljuvligt det är att möta, på vägen till Jerusalem, en återlöst syskonskara när ensam man vandrar hem.”

Så lyder en gammal sång och insikten om hur sant detta är växer sig allt starkare i mig med åren. Plötsligt uppstår ett möte som berikar livet och sådana möten kommer ibland överraskande.

Mötet kan innehålla spontan glädje där jag känner igen den egna längtan efter helighet och Andens ledning. Dessa möten är lätta att ta till sig. Men mötet kan också innehålla svårigheter där jag igenkänner den mänskliga svagheten och att vi trots detta är syskon, allt genom Guds stora nåd. Ett sådant möte kan vara svårare att ta till sig.

På nätet möter jag domen över andra så tydligt. I enskilda debatter och i kampanjer. Men hur många publicerar de egna svagheterna lika tydligt som de annonserar andras. Nätets vilda västern.

I gamla vilda västernfilmer ville mobben lyncha den tilltänkte boskapstjuven och om det råkade gå lite för snabbt var inte så noga. Inte heller hann man utvärdera om det låg personliga motsättningar med i vågskålen. in i filmen steg så hjälten fram, han som upprätthöll lagens ordning och som fick de hetlevrade att acceptera att rättssäkerhet var grunden för det civiliserade samhället.

Tillbaks till det ljuva mötet där Andens gemenskap är så påtaglig. Dessa möten skapar liv och ger inspiration. En gång hade jag en profetisk dröm om många små lysande lägereldar i ett stort kargt, mörklagt landskap. Varje sådan ljuspunkt representerade Guds helighet och tillsammans utgjorde de ett ljusets nätverk i det stora mörkret.

För egen del ser jag att ett gemenskapens nätverk vuxit fram i mitt liv. Ljuspunkter som finns i olika kyrkor, i olika landsdelar, ja i olika länder. Varje enskilt möte är ofta kort, men så fullt av Andens liv. Vi träffas inte ofta med det är som om vi håller en ständig kontakt.

Detta är inte så konstigt om vi tänker på ett det är en och samme Ande som tagit sin boning i oss. Vi är den helige Andes tempel undervisar oss Bibeln. Det är inte olika små heliga andar som var och en bor i varje enskild människa. Ibland beter vi oss som om vi tror på en exklusiv helig ande, avdelad för vår egen lilla grupp. 

Låt oss inte bedröva den helige Ande. Låt oss söka efter Andens ledning och en gemenskap som övervinner det onda.

 

 

 

 

 

Typography is the art and technique

Typography is the art and technique of arranging type to make written language legible, readable and appealing when displayed. The arrangement of type involves selecting typefaces, point size, line length, line-spacing (leading), letter-spacing (tracking), and adjusting the space within letters pairs (kerning).

En lapp på spegeln

Trots att vi vet att apostlarna prioriterade ordet och bönen så verkar det finnas någon slags ”verksamhetslag” som i stället anbefaller att vi ska prioritera den löpande verksamheten i församlingen. Om det finns en sådan verksamhetslag så kommer den definitivt inte från Gud, utan från människan.

Om en församling helhjärtat skulle ställa upp på att avlysa alla offentliga möten under en månad för att i stället mangrant ställa upp för daglig bön, så tror jag den andliga situationen skulle förändras på den orten. Haken är att ett sådant böneliv måste komma inifrån varje bedjare som ett behov, det kan inte kommenderas fram. Kombineras bönelivet med en stor längtan efter Guds ord så har vi väckelsekristendom.

Ja en sak kan förstås saknas och det är kärleken till Jesus. Utan denna kärlek tror jag inte vare sig böneliv eller fördjupning i skrifterna är av betydelse.
Det finns en religion som har klara regler för bön och som kräver disciplin. Utövarna håller dessa bönetider mycket högt, men jag menar att det inte räcker.
Det finns en rörelse som starkt kräver att utövarna läser Bibeln och de blir också mycket bibelkunniga. Men även här menar jag att det viktigaste saknas.

Vissa bedömare sätter likhetstecken mellan en andligt levande församling och en sekt. Men en sekt har ett manipulerande ledarskap som skapar mänskligt styrd ”andlighet” genom påverkan på andra människor.

Jag längtar efter sammanhang där ödmjukheten befruktar överlåtelsen till ett helgat liv. Jesu kropp, församlingen/kyrkan är avsedda att leva så. Medvetna om sina brister, men ändå övertygade om att den heliga Ande leder dem till ett segrande liv.

Att ta till sig aposteln Paulus ord om ”att det goda som jag vill det gör jag inte, men det onda jag inte vill det gör jag” som den kristnes levnadsparoll är felaktigt. Det är ett tröstens ord för oss alla som felar men det finns andra uttryck från Paulus som jag hellre sätter på min spegel som påminnelse inför den nya dagen.

”och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror, därför att hans väldiga kraft har varit verksam.  Den kraften lät han verka i Kristus när han uppväckte honom från de döda och satte honom på sin högra sida i himlen,” (Ef 1:19-20)

 Och om Anden från honom som uppväckte Jesus från de döda bor i er, då ska han som uppväckte Kristus från de döda också göra era dödliga kroppar levande genom sin Ande som bor i er.” (Rom 8:11)

Har jag dessa ord överst med en förvissning om möjligheten till ett segrande liv, så kan jag ha det andra Paulusordet lite längre ner på spegeln som en tröst för gårdagens tillkortakommanden.